Sky Sports przejmuje pełne prawa do F1 w Niemczech

Karol z CyrkF1

22 czerwca 2020