Stałe numery kierowców w F1 od 2014 roku

Karol z CyrkF1

17 grudnia 2013