Szczegóły kontraktu Daniela Ricciardo z Renault

Karol z CyrkF1

6 września 2019