Tor Silverstone zerwał kontrakt z F1

Karol z CyrkF1

12 lipca 2017