Znaczne pogorszenie wyników finansowych McLarena w 2020 roku

Karol z CyrkF1

5 maja 2021