Afera testowa – finał zgodny z przewidywaniami

Karol z CyrkF1

23 czerwca 2013