FIA zaakceptowała kandydaturę zespołu Andretti

Karol z CyrkF1

2 października 2023