Przeciętne wyniki finansowe Williamsa w 2022 roku

Karol z CyrkF1

3 października 2023