Kreatywny sposób prezentacji danych, czyli popularność F1 w 2018 roku

Karol z CyrkF1

21 stycznia 2019