Maldonado potwierdził odejście z Renault

Karol z CyrkF1

1 lutego 2016