Manor się wzmacnia

Karol z CyrkF1

15 stycznia 2016