McLaren powinien znacznie przyśpieszyć w 2024 roku

Karol z CyrkF1

3 grudnia 2023