Mercedes dysponował ogromnym budżetem w 2018 roku

Karol z CyrkF1

2 października 2019