Sędziowie dali kierowcom większą swobodę

Karol z CyrkF1

31 lipca 2014