Techniczne innowacje w bolidzie Red Bull RB20

Karol z CyrkF1

21 lutego 2024