Czekamy na pierwsze, ważne decyzje nowych władz FIA

Karol z CyrkF1

13 stycznia 2022