Bernie Ecclestone wybierze Pirelli

Karol z CyrkF1

23 lipca 2015