Carey rozmawiał w sprawie powrotu Turcji do F1

Karol z CyrkF1

11 kwietnia 2017