FIA bliska akceptacji dwóch potencjalnych zespołów F1

Karol z CyrkF1

18 lipca 2023