FIA na poważnie zabrała się za spalanie oleju

Karol z CyrkF1

15 sierpnia 2017