Zagrożenia wynikające z nowych reguł technicznych

Karol z CyrkF1

9 lutego 2017