Co z nowymi regulacjami technicznymi?

Trwa zamieszanie z nowym regulaminem technicznym, który ma wejść w życie w 2017 roku. Cześć z zatwierdzonych wcześniej rozwiązań zostanie zrewidowanych. Niewykluczone jest również odroczenie […]